Vraag & antwoord

Over Pendle.nl

We denken niet elke dag na over hoe we naar het werk reizen. En wat dat eigenlijk kost. Op bepaalde momenten echter wel, bijv. bij een nieuwe baan, verhuizing, kinderen krijgen of rijbewijs halen. Dat zijn logische momenten waarop je over je manier van reizen nadenkt. Welk vervoermiddel je kiest is vooral afhankelijk van de reistijd, gemak en kosten.

Voor de berekening van de reistijd kan je bijvoorbeeld Google maps en 9292 gebruiken. Gemak is veelal afhankelijk van je persoonlijke situatie en beleving. Wat betreft de kosten is het best lastig om alle kosten te berekenen (toegerekend aan je woon-werkritten). Daarom weten medewerkers vaak niet wat de kosten van hun auto in het woon-werkverkeer zijn. Het gevolg is dat ze voor de auto voor het gemak vaak alleen de brandstofkosten nemen. Dat geeft een sterk vertekend beeld. In werkelijkheid zijn er immers veel meer kosten. En dus mogelijkheden voor besparing!

Pendle.nl is ontwikkeld om de kosten van het woon-werkverkeer inzichtelijk te maken. Door de kosten van het huidige vervoermiddel naast andere vervoermiddelen te zetten, kan je de kosten onderling vergelijken. En kies je dan wellicht voor een ander vervoermiddel. Uniek in Nederland (en misschien ook wel elders…).

De provincie Overijssel is eigenaar van Pendle.nl.

Pendle.nl werkt conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
Je hebt als gebruiker van Pendle.nl de keuze als gast Pendle.nl in te vullen of je eerst te registreren.

 1. Gast
  Je vult hier in de postcodes woon- en werkadres, aantal werkdagen per week, hoofdvervoermiddel en de ontvangen woon-werkvergoeding. Deze gegevens worden anoniem op de server bewaard en worden in geen geval aan een e-mailadres of IP-adres gekoppeld.
 2. Account
  Je maakt een account aan met je basisgegevens. Dat zijn je e-mailadres, de postcode van de werklocatie en de postcode van je huis. Dit account blijft bewaard totdat je je uitschrijft. Je huidige situatie en ieder te berekenen alternatief blijven gekoppeld aan je account. Zolang het account actief is, blijven alle gegevens bewaard.
  Als je je account sluit, wissen de inloggegevens automatisch en blijven persoonsgegevens niet bewaard. De berekende alternatieven worden eveneens verwijderd.

Persoonlijke gegevens zijn in geen geval direct naar de gebruiker te herleiden.

Pendle.nl is primair bedoeld voor medewerkers om hen bewust te maken van de hoogte van hun maandelijkse woon-werkkosten. Als partijen de resultaten van berekeningen in Pendle.nl voor commerciele doeleinden gebruiken, sluit de provincie Overijssel op voorhand iedere vorm van aansprakelijkheid nadrukkelijk uit.

Vooral voor medewerkers die met de auto naar het werk rijden. Zij kunnen de grootste kostenbesparing realiseren. En in het bijzonder voor medewerkers die

 • gaan verhuizen
 • een nieuwe baan krijgen
 • kinderen krijgen
 • een rijbewijs halen
 • tegen de vervoerkosten aanhikken, of
 • hun vervoer willen verduurzamen
 • fitter willen worden